środa, 29 listopada 2023

Menu  

 

Aktualności

to co warto wiedzieć…

WYDAWNICTWA BRANżOWE

I-biz - miesięcznik „Media&Marketing Polska” o tematyce e-biznesowej, we wszystkich jej aspektach, m.in.: e-commerce, e-marketingu i e-reklamie, oprogramowaniu biznesowym, wykorzystaniu internetu w tradycyjnym biznesie. Ze względu na zmiany zachodzące na rynku mediowym i telekomunikacyjnym zakres tematyczny magazynu jest dużo szerszy, obejmuje także: rynek telekomów, dostawców szerokopasmowego internetu, telefonów komórkowych, usług mobilnych, sprzętu IT i elektroniki użytkowej.


 Harvard Business Review to najbardziej prestiżowy magazyn dla menedżerów na świecie. Jego wydawcą jest Harvard Business School. Od początku misją magazynu stało się dostarczanie polskim menedżerom wiedzy i nowych idei z zakresu zarządzania aby mogli lepiej i skuteczniej konkurować. Poza tłumaczeniami najważniejszych artykułów z wersji oryginalnej, ok. 30 proc. istotną częścią Harvard Business Review Polska są artykuły polskich autorów dotyczące polskich problemów i doświadczeń.


Monitor Księgowego wydawnictwa INFOR to fachowy przewodnik po zmianach i aktualnych problemach, prezentujący uniwersalną wiedzę niezbędną w codziennej pracy służb finansowo–księgowych firm. Mówi o: podatku VAT, podatkach dochodowych, rachunkowości, podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, prawie pracy w rozliczeniach księgowych, prawie gospodarczym. Przedstawia kompleksowe rozwiązania problemów zgłaszanych przez księgowych z całej Polski.


Dwutygodnik HANDEL jest ogólnopolskim periodykiem ukazującym się od 1993 r., skierowanym do kadry zarządzającej polskich i zagranicznych sieci (detalicznych i hurtowych) oraz kierowników i właścicieli dużych obiektów handlowych. Dwutygodnik HANDEL jest najczęściej czytanym czasopismem  branży FMCG. Wydawcą dwutygodnika jest Polskie Wydawnictwo Fachowe Sp. z o.o. wchodzące w skład grupy wydawniczej Deutscher Fachverlag GmbH, Frankfurt n. Menem.


Personel i Zarządzanie wydawnictwa INFOR jest jedynym polskim magazynem poświęconym w całości problematyce kierowania ludźmi. Ukazuje się od 1994 roku. Miesięcznik pomaga zarządzać działem, firmą poprzez dobór odpowiedniej metody kierowania podwładnymi. Magazyn adresowany jest do menedżerów odpowiedzialnych za politykę personalną firm, dyrektorów HR, kierowników działów kadr, prezesów i właścicieli firm stawiających na rozwój i innowacje poprzez inwestycje w wiedzę swoich pracowników.

 

Magazyn „Media & Marketing Polska" wydawnictwa VFP Communications ukazuje się od ponad 15 lat.Pismo dostarcza zestaw aktualnych informacji z obszaru marketingu, reklamy i mediów niezbędny w funkcjonowaniu każdej firmy z branży. Jest jedynym na rynku magazynem o tym profilu wydawanym w cyklu tygodniowym. Magazyn prezentuje analizy poszczególnych segmentów rynku, opisy wybranych sektorów, informuje o branżowych wydarzeniach, przedstawia wizerunki osób oraz przebieg ich kariery.


Magazyn Autostrady Wydawnictwa ELAMED to miesięcznik poświęcony projektowaniu, budowie, utrzymaniu i zarządzaniu drogami i autostradami oraz technologiom, materiałom i urządzeniom stosowanym w nowoczesnym drogownictwie. Ukazuje się od 2002 roku.  Piszemy o inwestycjach drogowych, ich aspektach gospodarczych, prawnych, administracyjnych i ekonomicznych. Poruszamy tematy związane z inżynierią i bezpieczeństwem ruchu, oznakowaniem i oświetleniem dróg oraz ochroną środowiska. Prezentujemy firmy, maszyny, urządzenia i produkty wykorzystywane w drogownictwie.


Magazyn Trendy wydawnictwa Prowana Sp. z o.o. to dwumiesięcznik skierowany do firm i instytucji związanych z rynkiem spożywczym w Polsce.  W magazynie publikujemy wyniki badań rynkowych oraz analizy kierunków rozwoju poszczególnych rynków. Prezentujemy sylwetki producentów i dystrybutorów branży spożywczej oraz informacje na temat nowości rynkowych. Grupa docelowa: właściciele, prezesi i dyrektorzy zarządzających firm produkcyjnych, dystrybucyjnych, cateringowych, sieci detalicznych, przedstawiciele organizacji rządowych i pozarządowych, organizacje konsumenckie oraz jednostki opiniotwórcze.Targi Turystyki Zimowej Winter Travel

2014-05-12 13:47:50

Targi Turystyki Zimowej Winter Travel 26-28 września 2014 odbędzie się pierwsza edycja Targów Turystyki Zimowej WINTER TRAVEL. Wydarzenie organizowanejestwe współpracy z Małopolską ...

wspinaczka rekreacyjna w skałach

2014-02-14 19:35:22

Wspinaczka rekreacyjna w skałkach to też Rodzinne wyjazdy w skały Rekreacyjne wyjazdy w skałki to wspinanie jednodniowe lub weekendowe najczęściej na jurze krakowsko – częstochowskiej. ...

Pustynna burza

2013-12-10 15:36:37

Barwny scenariusz gry, który przeniesie uczestników do czterech pustynnych oaz pozwoli na stworzenie atmosfery swobodnej wymiany poglądów i informacji oraz przeżycie wspaniałej kreatywnej ...

oprogramowanie dla firm

2013-12-10 15:26:53

Kaspersky Anti-Virus for Mac został stworzony w celu spełnienia określonych wymagań bezpieczeństwa użytkowników Maków, którzy wiedzą, jak cenne są dane przechowywane na ich komputerach, ...